www.detechniekcoach.nl

want techniek zit in een klein vliegtuigje!
Welkom bij deTechniekCoach

Zoek ons op Facebook en Instagram onder: "deTechniekCoach" en volg de activiteiten!deTechniekCoach brengt techniek in de klas. 

Bedrijven kampen met een groot tekort aan technisch personeel. Door kinderen techniek te laten ervaren, kiezen ze later eerder voor een technisch beroep. Daarnaast zijn basisscholen in 2020 verplicht om wetenschap en techniek aan te bieden.

“In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend.” (http://www.wtwijzer.org/informatie/verplichtstelling-curriculum-2020)  

deTechniekCoach haakt daarop in! Kinderen ervaren en ontdekken wat techniek is en waar het allemaal te vinden is. deTechniekCoach zorgt voor samenwerking met bedrijven waardoor kinderen ook echt in de praktijk zien op welke manier techniek toegepast wordt.

deTechniekCoach werkt aan de 21st Century Skills. Verwondering, nieuwsgierig zijn, vragen stellen, doorvragen, fouten maken en opnieuw proberen, tot er een product ontstaat wat echt van het kind is.

Onderwijs en deTechniekCoach

deTechniekCoach zet projecten op voor:

- Basisscholen; groep 1 t/m 8

- Voor VO; VMBO, havo en vwo

- Voor BSO, kinderopvang, naschoolse          opvang, IKC

- MBO

- andere geïnteresseerde instanties  

deTechniekCoach overlegt eerst met de instantie en werkt samen een plan uit. deTechniekCoach kan ingezet worden voor:

-         lessen aan de leerlingen

-         excursies naar bedrijven

-         projecten

-         het samenstellen van materiaalboxen

-         het inrichten van een technieklokaal

-         helpen bij projecten die aansluiten bij techniek

-         het team bijscholen over zelfontdekkend en vraaggestuurd leren.

- Samen met de school in overleg gaan hoe techniek een onderdeel in de school kan worden.

Er kan gekozen worden voor een project van een bepaalde periode waar deTechniekCoach intensief bij betrokken is. Het is ook mogelijk deTechniekCoach voor langere tijd aan uw instantie of project te verbinden. deTechniekCoach is dan regelmatig op de school/ scholen aanwezig om verbinding te houden, horen wat er speelt en daar op aan te sluiten. 

deTechniekCoach maakt na het eerste gesprek een offerte voor u op. Voor meer informatie over mogelijkheden en prijzen, kunt u het onderstaande contactformulier invullen. U krijgt dan per mail antwoord op al uw vragen.

 Bedrijven en deTechniekCoach

Bedrijven kunnen zich aansluiten bij deTechniekCoach en op die manier bijdragen aan de aanwas van technisch personeel. Zij openen hun deuren voor groepen kinderen en delen hun kennis waardoor kinderen enthousiast worden voor een technisch beroep.

Wordt daarom ook Techniek-O.O.M.

Door O.O.M. te worden gaan leerlingen OOnderzoek Met: uw bedrijf.

deTechniekCoach vertaalt de dagelijkse praktijk van de Techniek-O.O.M. naar experimenten in de klas. Zo maakt de leerling kennis met de techniek van bedrijven uit de buurt. Het bedrijf zet de deuren open en laat kinderen bij een excursie of bezoek zien, welke vormen van techniek zij gebruiken. 

Als Techniek-O.O.M. maakt u bijvoorbeeld 10 lessen mogelijk bij verschillende basisscholen in Leeuwarden en omstreken, dat zijn +/- 250 leerlingen die bekend raken met techniek en met jouw bedrijf.

deTechniekCoach verzorgt met het bedrijf 2 bijeenkomsten:

1 ste bijeenkomst:

- een bedrijfspresentatie op leerling-niveau

- een demonstratie, passend bij uw bedrijf

- 8 tot 12 experimenten die gaan over de techniek van uw bedrijf'

2 de bijeenkomst:

- een excursie bij uw bedrijf met een groep kinderen.

Als Techniek-O.O.M. genereert u publiciteit voor uw bedrijf en de techniek. U maakt reclame op deTechniekCoach-bus en wordt vermeld op deze website, Facebookpagina, Instagram en LinkedInpagina én zorgt voor meer technisch personeel in de toekomst.